المپیک ویژه

المپیک ویژه به عنوان یک کاتالیزوربرای تغییرات اجتماعی ورزش یک زبان جهانی است که مردم را در داخل و خارج زمین بازی متحد میکند. درس های آن مناسب همه دولت ها، متخصصان پزشکی، خانواده، جوانان، مربیان و کسب و کار است. با متحد کردن قدرت ورزش به عنوان هسته مرکزی ، رشد المپیک ویژه به عنوان جنبشی نه برای “آنها،” بلکه برای “همه ما” است.

در اين بخش مطالب زير قابل رويت مي باشد:

1-المپيك ويژه چيست؟

2-مسابقه هاي ورزشي المپيك ويژه

 

3-المپيك ويژه ايران

 

4-لينك هاي مفيد

 

5- گالري عكس المپيك ويژه