عضویت های علمی/جوایز

عضويت در مجامع علمي

از

تا

مجمع علمي

 

1372

تا كنون

انجمن علمي توانبخشي روانشناختي ژاپن

ژاپن، فوكوئوكا

1373

تا كنون

انجمن روانشناسي ژاپن

ژاپن؛ توكيو

1374

تا كنون

توانبخشي بين المللي (IR)

آمريكا؛ نيويورك

1377

تا كنون

انجمن روانشناسي آمريكا (APA)

آمريكا؛ نيووت

1377

تا كنون

انجمن روانشناسي ايران

تهران

1377

1380

انجمن هيپنوتيزم ايران

تهران

1378

تا كنون

شوراي جهاني رواندرماني

اطريش؛ وين

1383

تا كنون

انجمن رواندرماني ايران

تهران

1383

تا كنون

انجمن رواندرماني غرب ژاپن

ژاپن، فوكوئوكا

1383

تا كنون

انجمن روانشناسي آمريكا – جامعه روانشناسي باليني

آمريكا، واشنگتن

Awards:

  • 1. Japanese Monbosho Awards                 1995  and   19998   Kyushu University,Japan
  • 2. Health Ministry fellowship                     2004, 6 months fellowship toJapan.
  • 3.KyushuUniversityinvited professor       2005, one year invited professorship
  • 4-Year best researcher                           2006,UniversityofWelfareand rehabilitation