مسابقه هاي ورزشي المپيك ويژه

مسابقه هاي ورزشي المپيك ويژه

المپيك ويژه تمرينات و مسابقات ورزشي سالانه را در بيش از 25 رشته ورزشي المپيك براي كودكان و بزرگسالان كم توان ذهني ارائه ميدهد.شركت در اين مسابقات براي تمام افراد از سن 8 سالگي به بالا آزاد است و برنامه ها به نحوي طراحي مي شود كه به تمامي سطوح توانايي خدمات رساني داشته باشند.

ورزشهاي رسمي تابستاني

اين ورزشها شامل ،ورزشهاي آبي،دوميداني،بسكتبال،بولينگ،دوچرخه سواري ، سواركاري، فوتبال ـگلف، ژيمناستيك،وزنه برداري،اسكيت چرخدار،تنيس، بوچي و واليبال هستند.

ورزشهاي زمستاني

ورزشهاي زمستاني عبارتند از:اسكي،اسكي صحرانوردي،اسكيت فيگر(نمايشي) ،هاكي سالني، هاكي سالني و اسكيت سرعت.

ورزشهاي عمومي

در اين رشته از ورزشها،بدمينتون ،قايق راني ،تنيس روي ميز و هندبال جاي دارد.

گروههاي سني شركت كننده در ورزشهاي المپيك ويژه

1-             گروه سني 12-8 سال

2-            گروه سني 15-12 سال

3-          گروه سني 21-16 سال

4-          گروه سني 22-19 سال

5-           گروه سني 30 و بالاتر

انواع مسابقات المپيك ويژه

–                بازيهاي المپيك ويژه تابستاني

–                بازيهاي المپيك ويژه زمستاني

–                بازيهاي المپيك ويژه منطقه اي

–                بازيهاي المپيك ويژه ملي