المپیک ویژه چیست؟

المپیک ویژه چیست؟

المپیک ویژه یک برنامه بین المللی سالانه در بر گیرنده تمرینات و مسابقات ورزشی برای پیش یک میلیون کودک و بزرگسال کم توان ذهنی است. پیمان و شعار المپیک ویژه عبارت است از:

“اجازه دهید برنده شوم، اگر نمی توانم برنده شوم، اجازه دهید در مسابقه و تلاش شجاع باشم”

ماموریت المپیک ویژه عبارتست از:

۱-      فراهم آوردن فرصتی جهت انجام تمرینات و مسابقات ورزشی در طی سال در رشته های مختلف ورزشی المپیکی برای کودکان و بزرگسالان با اختلالات ذهنی.

۲-      دادن فرصت مداوم به این افراد جهت ارتقاء سلامت جسمی و به نمایش گذاشتن جرات و شجاعت

 ۳-         دادن فرصت برای تجربه لذت و شادی، فراهم آوردن موقعیت مشارکت، یادگیری مهارت ها،

۴-     فراهم آوردن فرصت برای دوستی با خانواده ها، دیگر ورزشکاران و جامعه

ما معتقدیم

در المپیک ویژه هدف قهرمانی نیست. در المپیک ویژه هدف برنده شدن نیست. در المپیک ویژه همه قهرمان هستند. دنیا در المپیک ویژه می خواهد، کاری کند که ورزشکاران به کمک ورزش و کار گروهی، زندگی را طبیعی تر تجربه کنند.

: پیمان و شعار المپیک ویژه عبارت است از

اجازه دهید برنده شوم،

 اگر نمی توانم برنده شوم،

 اجازه دهید در مسابقه و تلاش شجاع باشم.

مأموریت المپیک عبارت است از فراهم آوردن تمرینات و مسابقات در طول سال در تعداد متنوعی از رشته های ورزشی المپیک برای افراد کم توان ذهنی از طریق ارائه فرصت های مداوم برای توسعه تناسب و آمادگی جسمی و به نمایش گذاشتن جرأت ،تجربه نمودن شادی ،لذت و شرکت در یک میدان تقسیم استعدادها،مهارت ها و دوستی با خانواده هایشان و دیگر ورزشکاران المپیک ویژه”

هدف سازمان بین المللی المپیک ویژه (International Special Olympics)  فراهم نمودن فرصت تبدیل شدن به یک شهروند مفید ومثمر ثمر برای تمام افراد کم توان ذهنی است تا این افراد در جامعه پذیرفته شده و مورد احترام قرار گیرند.

بعنوان راهی برای نیل به این هدف،المپیک ویژه موسسات خصوصی و دولتی را تشویق می نماید تا تمرینات و مسابقات ورزشی المپیک ویژه وارد برنامه های مدارس و جامعه شود تا در این مکانها بتوانند در فعالیتهای ورزشی منظم به رقابت بپردازند. تصمیم گیری برای ترک یا ادامه فعالیت با المپیک ویژه در اختیار خود ورزشکار است.

سازمان المپیک ویژه به منظور کسب مهارت ،جرأت ،لذت و سرور هر چه فراتر از حدود جغرافیا یی،ملیت،نژادیا مذهب در سرتاسر دنیا با برنامه های تأیید شده المپیک ویژه در بیش از ۱۶۰ کشور فعالیت دارد.

هر چهار سال یک بار مسابقات جهانی با به نمایش گذاشتن کیفیت های اخلاقی و روحی افراد کم توان ذهنی در رشته های مختلف ورزشی بصورت المپیک برگزار می شود. آخرین مراسم المپیک ویژه در تاریخ June21-292003  در کشورایرلند با حضورــ نفر از ۱۶۰ کشور جهان برگزار می گردد.

فعالیتهای المپیک ویژه در طول سال در بسیاری از رشته های المپیک (نزدیک به ۲۲رشته ورزشی) اجرا می شود و مربیان ورزشی واجد شرایط ورزشکاران کودک و بزرکسال کم توان ذهنی را تمرین می دهند.

برای دانستن هر مطلبی در مورد المپیک ویژه اینجا را کلیک کنید