المپيك ويژه چيست؟

المپيك ويژه چيست؟

المپيك ويژه يك برنامه بين المللي سالانه در بر گيرنده تمرينات و مسابقات ورزشي براي پيش يك ميليون كودك و بزرگسال كم توان ذهني است. پيمان و شعار المپيك ويژه عبارت است از:

“اجازه دهيد برنده شوم، اگر نمي توانم برنده شوم، اجازه دهيد در مسابقه و تلاش شجاع باشم”

ماموريت المپيك ويژه عبارتست از:

1-      فراهم آوردن فرصتي جهت انجام تمرينات و مسابقات ورزشي در طي سال در رشته هاي مختلف ورزشي المپيكي براي كودكان و بزرگسالان با اختلالات ذهني.

2-      دادن فرصت مداوم به اين افراد جهت ارتقاء سلامت جسمي و به نمايش گذاشتن جرات و شجاعت

 3-         دادن فرصت براي تجربه لذت و شادي، فراهم آوردن موقعيت مشاركت، يادگيري مهارت ها،

4-     فراهم آوردن فرصت براي دوستي با خانواده ها، ديگر ورزشكاران و جامعه

ما معتقديم

در المپيك ويژه هدف قهرماني نيست. در المپيك ويژه هدف برنده شدن نيست. در المپيك ويژه همه قهرمان هستند. دنيا در المپيك ويژه مي خواهد، كاري كند كه ورزشكاران به كمك ورزش و كار گروهي، زندگي را طبيعي تر تجربه كنند.

: پيمان و شعار المپيك ويژه عبارت است از

اجازه دهيد برنده شوم،

 اگر نمي توانم برنده شوم،

 اجازه دهيد در مسابقه و تلاش شجاع باشم.

مأموريت المپيك عبارت است از فراهم آوردن تمرينات و مسابقات در طول سال در تعداد متنوعي از رشته هاي ورزشي المپيك براي افراد كم توان ذهني از طريق ارائه فرصت هاي مداوم براي توسعه تناسب و آمادگي جسمي و به نمايش گذاشتن جرأت ،تجربه نمودن شادي ،لذت و شركت در يك ميدان تقسيم استعدادها،مهارت ها و دوستي با خانواده هايشان و ديگر ورزشكاران المپيك ويژه”

هدف سازمان بين المللي المپيك ويژه (International Special Olympics)  فراهم نمودن فرصت تبديل شدن به يك شهروند مفيد ومثمر ثمر براي تمام افراد كم توان ذهني است تا اين افراد در جامعه پذيرفته شده و مورد احترام قرار گيرند.

بعنوان راهي براي نيل به اين هدف،المپيك ويژه موسسات خصوصي و دولتي را تشويق مي نمايد تا تمرينات و مسابقات ورزشي المپيك ويژه وارد برنامه هاي مدارس و جامعه شود تا در اين مكانها بتوانند در فعاليتهاي ورزشي منظم به رقابت بپردازند. تصميم گيري براي ترك يا ادامه فعاليت با المپيك ويژه در اختيار خود ورزشكار است.

سازمان المپيك ويژه به منظور كسب مهارت ،جرأت ،لذت و سرور هر چه فراتر از حدود جغرافيا يي،مليت،نژاديا مذهب در سرتاسر دنيا با برنامه هاي تأييد شده المپيك ويژه در بيش از 160 كشور فعاليت دارد.

هر چهار سال يك بار مسابقات جهاني با به نمايش گذاشتن كيفيت هاي اخلاقي و روحي افراد كم توان ذهني در رشته هاي مختلف ورزشي بصورت المپيك برگزار مي شود. آخرين مراسم المپيك ويژه در تاريخ June21-292003  در كشورايرلند با حضورــ نفر از 160 كشور جهان برگزار مي گردد.

فعاليتهاي المپيك ويژه در طول سال در بسياري از رشته هاي المپيك (نزديك به 22رشته ورزشي) اجرا مي شود و مربيان ورزشي واجد شرايط ورزشكاران كودك و بزركسال كم توان ذهني را تمرين مي دهند.

براي دانستن هر مطلبي در مورد المپيك ويژه اينجا را كليك كنيد