المپیک ویژه

المپیک ویژه به عنوان یک کاتالیزوربرای تغییرات اجتماعی ورزش یک زبان جهانی است که مردم را در داخل و خارج زمین بازی متحد میکند. درس های آن مناسب همه دولت ها، متخصصان پزشکی، خانواده، جوانان، مربیان و کسب و کار است. با متحد کردن قدرت ورزش به عنوان هسته مرکزی ، رشد المپیک ویژه به عنوان جنبشی نه برای “آنها،” بلکه برای “همه ما” است.

در این بخش مطالب زیر قابل رویت می باشد:

۱-المپیک ویژه چیست؟

۲-مسابقه های ورزشی المپیک ویژه

 

۳-المپیک ویژه ایران

 

۴-لینک های مفید

 

۵- گالری عکس المپیک ویژه