سوابق تحصیلی

CV farsi shahrivar 1393

تاریخ

درجه

نام دانشگاه/موسسه

مکان

رشته تحصیلی

۱۳۵۶

ُS.C.E.

کالج تلفورد

انگلستان/ ادیمبورگ

A- Level

۱۳۶۹

لیسانس

دانشگاه علامه طباطبایی

تهران

مترجمی زبان انگلیسی

۱۳۶۹

جایکای  ژاپن

آژانس همکاری بین المللی ژاپن

ژاپن/ توکیو

مدیریت ورزش معلولین

۱۳۷۱

فوق لیسانس

دانشگاه تهران

تهران

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

۱۳۷۲

محقق

دانشگاه کیوشو

ژاپن/ فوکوئوکا

روانشناسی معلولیت

۱۳۷۲

دیپلم تخصصی

دانشگاه کیوشو

ژاپن/ فوکوئوکا

زبان ژاپنی

۱۳۷۴

فوق لیسانس

دانشگاه کیوشو

ژاپن/ فوکوئوکا

روانشناسی تربیتی

۱۳۷۵

سوپروایزری

انجمن روانشناسی توانبخشی

ژاپن

توانبخشی روانی

۱۳۷۷

دکتری تخصصی  (PhD)

دانشگاه کیوشو

ژاپن/ فوکوئوکا

روانشناسی بالینی، توانبخشی روانی

۱۳۷۹

ISSBD

انجمن بین المللی رشد رفتاری

چین/پکن

توسعه رفتاری

۱۳۸۰

توانبخشی مبتنی بر جامعه

انجن بین المللی مدیریت توانبخشی

پرتقال/لیزبن

توانبخشی مبتنی بر جامعه

۱۳۸۲

فلوشیپ تخصصی

دانشگاه کیوشو

ژاپن/ فوکوئوکا

روان درمانی و مدِیریت استرس

۱۳۸۴

فوق دکترای تخصصی

دانشگاه کیوشو

ژاپن/ فوکوئوکا

توانبخشی روانی، مدیریت استرس