به سايت من خوش آمديد

هدف اين سايت اطلاع رساني و برقراري ارتباط با تمام كساني است كه در زمينه هاي علمي – تخصصي و شغلي مشابه فعاليت داشته و ميتوان يافته هاي علمي را به اشتراك گذاشت. من استاد تمام گروه روانشناسي باليني، مشاوره و مديريت توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در تهران بوده و با دانشگاه هاي الزهرا (س)، جندي شاپور اهواز، پيام نور مركزي، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد مركزي تهران و واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد و ديگر دانشگاههاي كشور همكاري دارم. از طرفي استاد مدعو دانشگاه كيوشو و دانشگاه هيوگو در ژاپن  مي باشم.

در اين سايت علاوه بر گزارش مقالات و فعاليت هاي علمي،  اطلاعات كافي در مورد روش ژاپني دوسا-هو و برنامه هاي “المپيك ويژه ايران” ارائه خواهد شد. لذا  شما ميتوانيد هرگونه پيشنهاد، انتقاد و سئوال خود را از طريق بخش” تماس با من” با من در ميان بگذاريد.